MODELOWANIE


Gdy zostanie stworzony koncept postaci w trzech widokach – przód, tył i bok, można przejść do modelowania. Obraz 2D zostaje wyeksportowany do programu, dzięki temu widzimy podgląd, w jaki sposób ma wyglądać model 3D bohatera. Siatka trójwymiarowa złożona jest z wierzchołków (ang. Vertex), które są ułożone na trzech osiach współrzędnych (x, y, z).

Powstały obiekt jest zbudowany z płaskich wielokątów (ang. Polygons) najczęściej trójkątów lub czworokątów, które mają wspólne wierzchołki i krawędzie. Model powinien posiadać jak najmniejszą ilość wielokątów, nazywamy to obiektem low poly. Zminimalizowanie ilości polygon’ów zmniejsza zużycie zasobów obliczeniowych komputera w czasie rzeczywistym.

Modelowanie postaci zostało podzielone na 2części filmu. Cały proces tworzenia został przyspieszony 20krotnie.TEKSTUROWANIE
RENDEROWANIE

Efekt końcowy całej pracy nad postacią można zobaczyć poniżej.

render

render